Eiscafe-GondolaEisdiele/Eiscafé

  • Eisdiele/Eiscafé
Eiscafe-Gondola
Salzsenderzeile 3
83512
 Wasserburg am Inn

Telefon +49 (0)8071 51151